Polski English

Plan wprowadzenia do obrotu

 


 

 

Artykuły tylko dla członków grupy Fruvitaland 2017

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Artykuły tylko dla członków grupy Fruvitaland 2016


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

Artykuły tylko dla członków grupy producenckiej Fruvitaland 2015

 

 

 

 


 


 

Artykuły tylko dla członków grupy producenckiej Fruvitaland 2014

 

 

 

 

 

 


  

Programy ochrony roślin 

zgodne z Integrowaną Produkcją w 2016r.:

 

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW

13 – 14 stycznia 2016 roku

  • największe targi sadowniczo-warzywne w Polsce,
  • impreza skierowana do producentów owoców i warzyw oraz firm z sektora ogrodniczego,
  • przegląd najnowszych produktów i technologii sadowniczych i warzywnych,
  • możliwość spotkania i wysłuchania wykładów wybitnych naukowców i doradców.

    PLAN KONFERENCJIUWAGA na nielegalne środki ochrony roślin!  

Podrobione i nielegalne pestycydy mają jedną cechę wspólną: zawierają nieznane, nieprzetestowane składniki, które są niebezpieczne dla środowiska, mogą być szkodliwe dla uprawy, a także mogą być mniej skuteczne w zwalczaniu chorób lub szkodników. Nielegalne pestycydy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa rolników wykonujących zabiegi ochrony roślin, a także dla osób postronnych. (Czytaj więcej)


Integrowana Ochrona Roślin

Integrowana ochrona roślin polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony, a w szczególności metod niechemicznych. O ile tylko to możliwe trzeba ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin oraz ich niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Integrowana ochrona roślin to w zasadzie nic innego jak świadome i profesjonalne gospodarowanie, oparte na wiedzy, zgodne z dobrymi praktykami rolniczymi. (Czytaj więcej)

 


 

Prowadzenie działalności rolniczej a przepisy prawa

 

PRODUKCJA PODSTAWOWA (PIERWOTNA)

Pojęcie produkcji podstawowej jest zdefiniowane w art. 3 pkt 17 Rozporządzenia (WE) Nr 178 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. WE L 31 z 01.02.2002 r.). 

(Czytaj więcej)


 

 


Copyright 2013.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie FajnyInformatyk.pl.
Dofinansowanie z unii EuropejskiejPolski