Polski English

Wiosną 2011 roku pięciu producentów rolnych: Rafał Szmit, Paweł Grzeszczak, Sławomir Ziętek, Robert Galek oraz Jarosław Daczka rozpoczęło wspólne rozmowy na temat utworzenia Grupy Producenckiej. Pierwszym etapem tych rozmów, w dniu 23.08.2011 r., było formalne utworzenie spółki pod nazwą FruVitaLand Sp. z o. o. Jednocześnie aktem notarialnym został wybrany zarząd spółki, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego w składzie:

Rafał Szmit                            - Prezes Zarządu

Paweł Grzeszczak                  - Wiceprezes Zarządu

Sławomir Ziętek                     - Wiceprezes Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej:

- Pan Jarosław Daczka – Przewodniczący RN

- Pan Robert Galek – Wiceprzewodniczący RN

- Pani Anna Komsa – Sekretarz RN

- Pan Jacek Bojarski – Członek RN

- Pan Karol Grzęda – Członek RN

- Pan Bogdan Przychodzeń – Członek RN

- Pan Mariusz Michałek - Członek RN

Jesienią 2011 r. rozpoczęto prace nad pięcioletnim Planem Dochodzenia do Uznania. Po kilku miesiącach, w dniu 15.12.2011 r., decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego, Spółka Fruvitaland została Wstępnie Uznaną Grupą Producentów Owoców i Warzyw. Niespełna 2 tygodnie po otrzymaniu decyzji, w dniu 28 grudnia, odbyło się spotkanie inauguracyjne z przyszłymi członkami grupy. W lutym 2012 r. aktem notarialnym grupa przyjęła 87 członków. Z początkiem 2013 roku ich liczba wzrosła o 22 osoby, a w lutym 2014 roku kolejne 18 osób powiększyło grono naszych udziałowców. Obecnie zrzeszamy 125 członków. 

Aktualnie siedziba spółki mieści się w Piotrawinie.

Fruvitland Sp. z o. o. dysponuje dwoma obiektami:

- pierwszym z nich jest Hala Magazynowa z Obiektem Biurowym w Granicach, o powierzchni 1200 m² , w skład której wchodzą: część socjalno biurowa, pakownia oraz cztery komory chłodnicze o pojemności ok. 600 ton,

- drugim natomiast jest Centrum Logistyczne w Piotrawinie, w skład którego wchodzą: dwukondygnacyjna część socjalno – biurowa o powierzchni około 780 m², części sortowniczo – spedycyjne oraz 25 komór przechowalniczych w tym 18 z kontrolowaną atmosferą o łącznej pojemności niespełna 7000 ton. Budowa Centrum podzielona była na trzy etapy. Pierwszy etap obejmował budowę biurowca oraz hali sortowniczej wraz z ośmioma komorami przechowalniczymi. W tej części zlokalizowane są nowoczesne linie do jabłek - sortująca i pakująca. Kolejnym etapem inwestycji była hala o powierzchni 2.191 m2 połączona z już istniejącym budynkiem. Może ona pomieścić 3.400 ton owoców i warzyw w 13 komorach w tym 12 z kontrolowaną atmosferą. Ostatni etap został zakończony w grudniu 2015 roku. Nowopowstały budynek składa się z części sortowniczej, spedycyjnej wyposażonej w rampę załadunkową oraz z 4 komór chłodniczych. Obecnie obiekt zajmuje powierzchnię ok. 8000 m2, wyposażony jest zarówno w linie do sortowania owoców miękkich jak i jabłek oraz linie pakujące. 

Grupa producentów Owoców i Warzyw Fruvitland Sp. z o. o. gospodaruje w zachodniej części malowniczej Wyżyny Lubelskiej, albowiem w dolinie rzeki Wisły istnieją bardzo korzystne warunki do rozwoju rolnictwa, a zwłaszcza sadownictwa. Przedmiotem obrotu naszej Grupy są owoce jabłoni, wiśni, śliwy, gruszy, truskawki, maliny, porzeczki oraz warzywa.

Nasi członkowie w sumie posiadają ok. 1.100 ha upraw, a w tym:

  • uprawy sadownicze 527 ha, głównie:

- jabłonie – 442 ha

- wiśnie – 70 ha

  • owoce miękkie 242 ha głównie:

- porzeczki – 138 ha 

- maliny – 94 ha

  • pozostałe uprawy w tym warzywa 320 ha.

Mamy nadzieję, że nasze obiekty oraz wieloletnie doświadczenie naszych sadowników w uprawie wysokiej jakości owoców, będzie sprzyjać sprzedaży i dystrybucji produktów na rynku krajowym i zagranicznym. Stworzyliśmy Grupę z myślą o koncentracji naszych owoców i warzyw, dzięki czemu umożliwi to naszym członkom uzyskanie wysokich cen, a naszym odbiorcom pozyskanie dużych partii towaru z zachowaniem najsurowszych norm jakościowych.

 


Copyright 2013.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie FajnyInformatyk.pl.
Dofinansowanie z unii EuropejskiejPolski