innowacyjna gospodarka2

 unia

 

 

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

FRUVITALAND Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

 

FRUVITALAND Sp. z o.o. - wdrożenie systemu automatyzującego współprace biznesowa w obrocie handlowym owoców i warzyw.

 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

 

        Głównym celem realizowanego projektu jest stworzenie i wdrożenie innowacyjnego, wielomodułowego systemu B2B do automatycznej komunikacji biznesowej pomiędzy Wnioskodawca a jego Partnerami, co stanowić będzie niezbędne ogniwo realizowanych w ramach systemu procesów biznesowych. W wyniku realizacji inwestycji możliwa stanie sie kooperacja miedzy odrębnymi podmiotami gospodarczymi na nierealizowanym dotychczas poziomie, eliminująca tradycyjny obieg dokumentów w wyniku wdrożenia standardu wymiany danych EDI w 4 z 5 procesów biznesowych objętych systemem B2B.

 

Informacje na temat realizowanego projektu: ……………………………….

 

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

 

www.parp.gov.pl www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl   www.europa.eu

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Copyright 2013.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie FajnyInformatyk.pl.
Dofinansowanie z unii EuropejskiejPolski