Integrowana Ochrona Roślin

Integrowana ochrona roślin polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony, a w szczególności metod niechemicznych. O ile tylko to możliwe trzeba ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin oraz ich niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Integrowana ochrona roślin to w zasadzie nic innego jak świadome i profesjonalne gospodarowanie, oparte na wiedzy, zgodne z dobrymi praktykami rolniczymi.

Wymogi integrowanej ochrony roślin zostały określone w prawie, tj. ustawie z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin oraz rozporządzeniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Najważniejsze zasady, których należy przestrzegać:

- uprawy należy chronić jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wegetacji lub ich założeniem, ponieważ ich odpowiednie zaaranżowanie i prowadzenie ogranicza konieczność chemicznej ochrony i obniża jej koszty,

- decyzja o zwalczaniu organizmów szkodliwych powinna wynikać z obserwacji ich występowania, analizy zagrożeń z lat poprzednich oraz wykorzystania dostępnych źródeł informacji, jakimi są np. systemy wspomagania decyzji,

- należy rozważyć możliwość zastosowania niechemicznych metod ochrony, o ile jest to możliwe,

- dokonując wyboru środka ochrony roślin sadownik powinien umieć znaleźć „złoty środek” – skuteczny, a jednocześnie najbardziej bezpieczny dla człowieka i środowiska,

- należy rozważyć ograniczenie do niezbędnego minimum obszaru objętego zabiegiem, liczby zabiegów, czy ilości stosowanych środków ochrony roślin,

- szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę owadów zapylających – niedopuszczalne są działania mogące skutkować ich zatruciem, należy pamiętać o tym nie tylko w czasie kwitnienia roślin uprawnych, lecz także chwastów występujących w uprawach,

- jeżeli jest to możliwe sadownik powinien przestrzegać zasad przeciwdziałania uodparnianiu się organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin, przez przemienne stosowanie preparatów opartych na substancjach aktywnych o różnych mechanizmach działania,

- systematyczne prowadzenie ewidencji zabiegów wraz uzasadnieniem uch wykonania oraz weryfikacją skuteczności działania preparatów.

Ewidencję wykonywanych zabiegów można prowadzić w dowolny sposób, ważne jest jednak by mieć ją do dyspozycji i wglądu przez minimum 3 lata. Kontrole właściwego stosowania środków ochrony roślin, w tym przestrzegania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin należą do zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Sadownicy, którzy wdrożyli w swoich gospodarstwach dobrowolny krajowy system Integrowanej Produkcji, wypełnili w pełni obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. normy integrowanej ochrony roślin.

Każdy sadownik powinien przeszkolić się w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Podstawowym źródłem informacji o sposobie wypełniania wymogów integrowanej ochrony roślin mogą być opracowane na zlecenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi przez Instytut Ogrodnictwa metodyki integrowanej ochrony upraw ogrodniczych. Metodyki dostępne są na stronie internetowej ministerstwa.

Ważne jest także zapoznanie się z najnowszymi wymaganiami, jakie musi spełniać magazyn środków ochrony roślin, bezpiecznymi sposobami przechowywania tych preparatów, przygotowaniem cieczy użytkowej czy też zasadami mycia opryskiwaczy. Nowe przepisy dotyczące także warunków wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.   


Copyright 2013.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie FajnyInformatyk.pl.
Dofinansowanie z unii EuropejskiejPolski