Syndyk masy upadłości Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, maszyny i urządzenia wchodzące w skład majątku masy upadłości.

1. Pisemne oferty należy składać pisemnie w terminie do dnia 29 marca 2023 r. do godz. 14.00 do biura syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka ),

2. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych znajdują się w biurze syndyka oraz pod numerem telefonu 601 37 51 35 .

 

WYKAZ RUCHOMOŚCI