Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. ruchomości wchodzące w skład majątku masy upadłości  wymienione   w  załączniku nr 1 (opakowania ) , załączniku nr 2 ( urządzenia ), załączniku nr 3 ( sprzęt w posiadaniu członków grupy ).

2. przyczepę ciężarową SCHWARTZMULLER z  1996 r. – cena netto 12 020 zł

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. do godz. 14.00  do biura syndyka   ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka )

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych można otrzymać w biurze syndyka oraz pod numerem telefonu 601 37 51 35.

ZAŁĄCZNIKI: 

Regulamin konkursu ofert

Załącznik nr 1 - Opakowania

Załącznik nr 2 - Urządzenia

Załącznik nr 3 - Sprzęt w posiadaniu członków grupy