Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości.

Syndyk masy upadłości  Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości wchodzące w skład majątku masy upadłości w postaci opakowań wymienionych w wykazie – Załącznik nr 1

Oferty należy składać w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 14.00  do biura syndyka ul. Rapackiego 12/4 20-150 Lublin (liczy się data wpływu oferty do Biura syndyka )

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątkowych są dostępne w biurze syndyka ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin oraz pod numerem telefonu 601 375 135

WYKAZ SPRZEDAWANYCH RUCHOMOŚCI

REGULAMIN KONKURSU OFERT