1.Pismo do wierzycieli.

2.Wzór formularza o zgłoszeniu wierzytelności

3.Oferta dzierżawy składników majątku masy upadłości Fruvitaland sp. z o.o.

4.Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży ruchomości w postaci samochodów

5.Ogłoszenie w sprawie ofert zakupu samochodów.

6.Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży samochody i przyczepy.

7. Sędzia-komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony.

 8.Syndyk masy upadłości Fruvitaland Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności.

 9.Syndyk masy upadłości Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości

 10.Syndyk masy upadłości Fruvitaland Sp.z o.o. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

11. Syndyk masy upadłości Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty ruchomości

12. Syndyk masy upadłości Fruvitaland Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności.

13. Syndyk masy upadłości Fruvitaland Sp.z o.o. oferuje do sprzedaży ruchomości z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

14. Syndyk masy upadłości Fruvitaland Sp.z o.o. oferuje do sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki , w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

15 .Informacja dotycząca konkursu ofert z dnia 28 stycznia 2022 r.

16. Informacja o złożonych ofertach zakupu

17. Ogłoszenie syndyka 23 września 2022r.