Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży:

                                            

- samochody osobowe,

- samochody ciężarowe,

- ciągniki siodłowe

- naczepy samochodowe,

- przyczepy samochodowe.

 

1. Oferty z proponowaną ceną zakupu poszczególnych pojazdów należy przesłać na adres biura syndyka:

ul. Rapackiego 12/4, 20-150 Lublin w terminie do dnia 23 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 10.00 w biurze syndyka.

 

2.Bliższe informacje na temat oferowanych pojazdów można uzyskać w biurze syndyka lub pod numerem tel.601 37 51 35.

3. Pojazdy można obejrzeć w Piotrawinie po uzgodnieniu telefonicznym.

4. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji po otwarciu ofert oraz unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn

 

WYKAZ SAMOCHODÓW DO SPRZEDAŻY

ZDJĘCIA SAMOCHODÓW  DO SPRZEDAŻY