ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2016/1.2POPW

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP,   Etap I, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Fruvitaland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej polegającej na opracowaniu Modelu biznesowego internacjonalizacji.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2016/1.2POPW

 

Formularz oferty wraz z oświadczeniami (zał. nr 1)

Formularz  potwierdzający doświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2)

Wykaz osób (zał. nr 3)

Minimalny zakres umowy warunkowej (zał. nr 4)

 

 


 


 

Copyright 2013.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie FajnyInformatyk.pl.
Dofinansowanie z unii EuropejskiejPolski