W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie kraju (susza), zwracamy się z prośbą do producentów rolnych o składanie informacji o wystąpieniu szkód spowodowanych przez to zjawisko. Zgłoszenia można składać we właściwych Urzędach Gmin.

W załączeniu wzory dokumentów:
- oświadczenie rolnika uprawy
- oświadczenie o stratach w sadach

Więcej informacji na stronie: http://bip.lublin.uw.gov.pl/ 

Copyright 2013.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie FajnyInformatyk.pl.
Dofinansowanie z unii EuropejskiejPolski